28/02/2021 - 12:15

Sosyal Medyada Paylaş

İşbirlikçi Düşünme Nedir?

İşbirlikçi Düşünme Nedir?

İnsan bazen günlük işlerin içerisindeyken bazı durumlara objektif yaklaşamamaktadır. Bu yüzden bazı durumlara duygusal bakmak kişiyi etkilemektedir. Bu etkilenme karar verme sürecinde önemli bir faktördür. Kişi başarısını arttırabilmek için bazı şeylerden ayıklama yapmalı ve dışarıdan bir göz olarak durumlara ve olaylara bakabilme yeteneğini arttırmalıdır bunun için düşünmek ve birlikte çalışmak aynı zamanda paylaşma faktörü hem iş hayatında hem de ikili ilişkilerinde önemli olacaktır. 
 
Düşünmek ve birlikte çalışmak yeterli gelmemektedir. Çünkü insanlar bireysel olmaktan çıkıp toplumsal yapıda kendini var eden bir canlıdır paylaşmak ve hoşgörü ortamı yaratabilmek bu noktada önemlidir. Çünkü insan aynı zamanda işbirliği yaptığı için birden fazla düşünce geliştirir. 
 
Birden fazla düşünce geliştirme gruplara ayrılarak birlikte yapılan düşünmeyi beraberinde getirir bu yüzden bir fikir ortaya koymak yerine birçok insandan gelen yeni fikir inovasyonu da sağlayacaktır. Sürekli gelişim ve değişim halinde olan insan başkalarından yardım olmayı asla ikinci plana atmamalıdır başarının artacağını bilen insan başkalarından yardım almayı  kendini küçük düşürecek bir sebep olarak görmez çünkü insan bilir ki sosyalleşen bir canlı olduğumuz için, bu noktada fikir alışverişi hem sosyalliğinizi arttıracaktır hem de yeni bir bilgi veya yeni bir fikir ortaya koymanızı sağlayacaktır. 
 
 
Başkaları ile işbirliği içerisinde olmak aslında önyargımızı da en aza indiren bir unsurdur. İşbirliği içinde olan insanların yeni fikirler öğrenerek, yeni düşünceler duyarak önyargıyı azaltılmasını sağlar. Kişinin kendisine olan saygısı geliştikçe başkalarına olan saygısı da gelişecektir çünkü işbirliği yapan bir insan bunun doğru olduğunu ve başka insanlara saygı duyması gerektiğini otomatik olarak bilmektedir.  
 
 
Şu anda birçok işyeri grupsal çalışmayı, işbirlikçi kişileri çalışan olarak daha fazla tercih etmektedirler. Özenli düşünen ve özen gösteren düşünme yapabilmemiz için insanların elinden gelen her şeyi yapmaları ve başkalarına saygı duyarak onları dinlemeleri gerekmektedir. Özenli kavramı, farklılıkları anlayarak, ayrımları görerek ilerlemek anlamına gelir. Özen gösterici düşünme ise başkasına değer vermek ve başkasının fark etmek anlamına gelmektedir. Yani bir ötekinin düşüncesini dinlemek ve bir ötekiyi dikkate almak işbirlikçi düşünmenin en önemli unsurlarından biridir. 
 
Ben ve öteki sosyoloji olarak önemli bir kavram olsa da toplumsal hayatta her yerde kullandığımız bu iki kavram birlikte olmayı farkına varan kavramlardandır. Düşünmenin adımlarından birincisi yanıt vermektir. Bu da işbirlikçi düşünmenin en önemli unsurlarından biridir. Çünkü bu düşünce içerisinde olan bir insan başkasına saygı duyduktan sonra onun da gerekli olduğunu bilmektedir aynı zamanda yanıt vermek, neden diye sormak, düşünmek, dinlemek işbirlikçi düşünmenin en önemli unsurlarındandır. Bu noktada insan aynı zamanda hem bireysel hem de işbirlikçi olmalıdır topluma karşı özverili olan insan grup içi çatışmaları en aza indirecektir.  
 
 
Konuşma tavrı ve dinleme özellikleri insanların bir başkasına yapabilecek en güzel ve en saygılı tavırdır. Çünkü insan başkasına verdiği değeri ancak ve ancak onunla sağlıklı bir iletişim kurarak gösterebilmektedir. Bu sağlıklı iletişim de saygı ile başlar.  Saygı en büyük hediyedir. Karşısındakini fark eden insan onunla birlikte iletişim kurmaya devam etmek istemektedir ve bu iletişim ancak saygı ile ilerler. 
 
 
İş yerlerinde sürekli olarak grup içi ve grup dışı nitelendirilen çalışanlar bireysellikten çok  grup çalışmalarına önem gösteren işyerlerinde kendilerini kötü hissetmektedirler. Çünkü insan az sayıda bir ailede büyüdüyse ya da kendi hayatını özgür bir şekilde devam ettirdi ise bireysel alanı yükselmiştir fakat toplumsal olarak birtakım eksiklikler mevcuttur bunu geliştirebilmek için işyerlerinden önce eğitim alınmalı ve grupsal çalışmalara ya da sosyal sorumluluk projelerine girilmelidir işbirlikçi çalışmak toplumun her noktasında önemlidir.  

0 0
Yaşlandığımı Nasıl Anlarım ?

Yaşlandığımı Nasıl Anlarım ?

Yaşlanmanın alamatlerini sayarken kendimce bir takım ölçülerim var.