13/03/2021 - 14:51

Sosyal Medyada Paylaş

Kapitalizm Bizi Nasıl Etkiliyor?

Kapitalizm denilince akla ilk gelen şey ekonomidir fakat ekonomiden ziyade insanların psikolojisini de etkileyen tekelcilik, sadece bir sisteme bağlı olarak karşımıza çıkmamaktadır. İnsanların hayat görüşlerini, hayat standartlarını, ekonomik özgürlüğünü ve psikolojilerini etkileyen bir sistem olmaktadır. Ekonomik olarak alt tabaka ve üst tabakanın özgürlüğünün farklılaşması insanlarda depresyonu getiren en önemli sebeplerden biri olmaktadır. 


Ekonomik açıdan insanlarda birçok duygu tetiklemektedir. İnsanların, özgür olup olmaması,kendi içerisinde yaşadığı depresyon, kaygı, özgüven eksikliği ve aile içi iletişimi etkileyen unsurlar kapitalizmin planladığı bir durum olarak karşımıza çıktığı söylenmektedir. Tam olarak kapitalizm bunu planlamış mıdır? İnsan psikolojisi üzerinde bu denli etki yaratacağını biliyor muydu? Bu sorulara cevap bulamasak da ekonominin iletişimde ve ilişkilerde önemli bir unsur olduğunu söylemek doğru olacaktır.


Birçok psikoloğa göre ekonomik özgürlük, depresyonu ve kaygı bozukluklarını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla psikologlar, 2030 yılında en popüler psikolojik rahatsızlığın depresyon olacağını belirtmektedirler. Özellikle kadınlarda depresyonun, erkeklere göre daha fazla görülmesinin en büyük sebeplerinden biri ise, toplumsal baskıdan dolayı kadınların iş hayatına daha geç başlamaları, belki de hiç başlamamaları olarak değerlendirilmektedir. 


Kapitalist sistemin bir eşitsizlik ve özgürlük alanının dışına çıkan bir unsur olarak görüldüğü zaman yıkımının daha çok olacağını belirten birçok doktor ve psikolog mevcuttur. Fakat son zamanlarda iyimser yaklaşan birçok uzmanın, düşüncelerini değiştirdiğini görmekteyiz. Bu da insanların umutsuzluk kaynağı oluşturmasına sebep olmaktadır çünkü insanlar artık kapitalist düzene karşı gelemeyeceklerini anlamışlardır.


Sermaye egemenliği karşısında kendisini küçük gören çalışan sınıf dolayısıyla işçi sınıfı, kendisinde bir umut görememeye başlamaktadır. Kapitalist sistemin, toplumsal değer yargılarını zedeleyecek bir sistem olduğu çok açıktır. Paranın bir araç değil amaç olarak kullanılması toplumsal değer yargılarını ikinci plana atmaktadır. Bu da insani değerlerin unutulmasına ve manevi değerlerin hiçe sayılmasına sebep olmaktadır.


Umutlu olan insanlar bu kapitalist sistemi yıkmak karşısında birtakım eylemler gerçekleştirmektedirler. Fakat bu eylemlerde yine insana psikolojik zarar veren eylemlerdir. Çünkü belirli bir mücadele göstermek isteyen insan kendi içerisinde öfkeyi şiddeti veya birine veya bir olaya karşı ümidi taşımaktadır. İnsanların bunu nasıl karşılayacağı önemlidir. Bu mücadele kişinin diğer kişiler ile birleşmesi ile olacaktır. Bireysel olarak rekabet göstermek değil, toplumu birleştirmek ve birleştikten sonra mücadele göstermek daha etkili olacaktır.


İki taraftan da düşünüldüğü zaman şu anda kapitalizm sadece ekonomik farkı açmak ile kalmaz, insanların da birbirine karşı öfke duymasına sebep olmaktadır. İnsanlar kendisinden üstte olan, statüsü biraz daha yüksek olan kişilere karşı öfke duymaktadır. Kapitalizm insanların hem kendisine karşı olumsuz bir duygu hissetmesine, hem de başkalarına karşı sevgisini gösterememesine sebep olmaktadır. 


Halk olarak kapitalist sistemi alt etmek isteyen kişiler değer yargılarını unutmadan,  kişinin kendi ekonomik ve sosyal değerlerin ikinci plana atmadan yeni bir adım atarak bunu belki başarabilirler. 


Şu andaki gençlerin iki şansı vardır; ya kapitalist sisteme ayak uydurup o çarkın içinde olacaklar ya da yeni bir düzene karşı mücadele göstererek kendilerine yeni bir dünya düzeni oluşturacaklar. Bu iki seçenekte de kişilerin ne kadar çok psikolojik baskı altına girdiğini görmekteyiz. Kapitalist sistemin içinde olup ezilmeyi tercih eden halk, bir noktadan sonra tekrar öfke ve şiddet patlamaları yaşayabilir, yöneticilerine karşı istemsiz bir şekilde saygısızlık yapabilir. İkinci seçenek kapitalizmi yok etmeye çalışarak, yeni bir dünya düzeni oluşturmayı istemek, kişilerin mücadeleci ve cesur ruhunu göz önünde bulundurarak bir adım atmasına sebep olmaktadır. Bu da yine psikolojik olarak yıpranmalarına neden olabilir.

0 0
Dünyanın En Kutsal Mekanları

Dünyanın En Kutsal Mekanları

Dünyanın en kutsal mekanları her zaman din turizminin gözdesi ve kazanç kapısı olmuşlardır. Çünkü bu mekanlar her zaman popülerliğini koruyarak sık...

Dünden Bugüne Pandemi

Dünden Bugüne Pandemi

Son dönemde yaşanan Covid-19 salgını ve çoğumuzun sözcük dağarcığına yeni giren "pandemi" sözcüğü, insanları korkutmanın yanı sıra bir merakı da be...

Şanslı Olduğunu Düşünüyor Musun?

Şanslı Olduğunu Düşünüyor Musun?

Her olayın içinde bir olasılık söz konusudur. Bu olasılıklar yükseldiğinde veya alçaldığında şans oranını da etkilemektedir. Sezgilerine eğilmek ve...