24/03/2021 - 16:40

Sosyal Medyada Paylaş

Otorite Nedir? Otoriter Kişilik Özelliği Nedir?

İnsanların hayatları boyunca karşılaştıkları otorite kavramı, çeşitli bölgelerde farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Sadece çalışan ya da işveren arasında değil ikili veya romantik ilişkilerde de otorite kavram söz konusu olmaktadır. İlk olarak otorite kavramının anlamına bakmak gerekmektedir. Çünkü otorite kavramı güven ile özdeş bir konuda kendini var eden bir kavramdır.  
 
Belirli bir itaat söz konusu olduğu zaman karşıdaki insan korku veya güven kavramlarıyla hareket ediyorsa, karşılıklı güç üzerinden bir baskı söz konusuysa, otorite kavramı burada kullanılıyor denilebilir. Genellikle işveren ve işçi sınıf arasında söz konusu olan bu kavram ikili ilişkilerde de söz konusudur. Saygı kavramı adı altında otorite kavramı kullanılmaktadır. Son zamanlarda yaşı büyük olan, statüsü yüksek olan, parası çok olan ve gücü elinde bulunduran birçok insan, otoriteyi kendi eline geçirmiştir.  
 
Bununla beraber de bu özelliklere sahip olmayan insanlar karşısında otorite sahibi bireyler istediklerini yapma özgürlüğüne erişmişlerdir. Fakat her ne kadar güçlü otorite bir arada kullanılsa da karşı taraf için yani işveren değil işçi sınıfı için bir anlayış veya empati söz konusu olursa, otoritenin o kadar da önemli bir mevzu olmadığını görmekteyiz. Aksine insan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir kavram olduğunu söylemek doğru olacaktır.  
 
Belirli bir yeterlilikle diğer insanlardan bir üst mevkiye taşınan kişi bildiği bilgi birikimini karşı tarafa bir şekilde aktarmak istemektedir. Bu isteme olayı iletişim konusunda narsist özellikler göstermesine sebep olabilir. Otorite sahibi herhangi bir insan, altında emrini bekleyen kişiler olduğu için bir çatışma ve kendisinde içsel bir savaş oluşturabilir.  
 
OTORİTE TİPLERİ MAX WEBER  
 
Ünlü sosyolog Max Weber otorite tiplerini üçe ayırmıştır. Ilk olarak geleneksel otorite, ikincisi karizmatik otorite, üçüncüsü ise demokratik otorite tipleridir. Geleneksel otorite adı üzerinde geçmişten gelen hala geleneklerin devam etmesini isteyen kişilerin gücü elinde barındırması ile oluşturulan bir otorite kavramıdır. Gelenekler büyük saygı görür. Yerleşik inançlarda hiçbir değişiklik söz konusu bile olamaz. Çünkü zaten inançlar doğru ve gerçektir.  
 
Karizmatik otoritede ise olağandışı bir durum gerçekleşmiştir ve bir lider ortaya çıkmıştır bu lider ile beraber yeni bir otorite söz konusudur. Geleneksellikten farklıdır. Çünkü savaş ya da başka bir durumda kendini gösterebilen, cesur, korkusuz kişilere söylenebilir.  
 
Hukuksal yani demokratik otoritenin ne geleneksel ne de karizmatik otorite ile bağlantısı vardır. Genellikle rasyonel durumlar söz konusudur. Yani bu da herhangi bir duruma neden- sonuç ilişkisi ile bakmak anlamına gelmektedir. Yasalar ve maddeler insanların mantıksal cümleleri ile oluşmaktadır. Kişiler belirli kurallara göre otorite sahibi olmaktadır ve bu kurallarla hem kendisini hem de diğerlerini yönetmektedir.  
 
OTORİTER KİŞİLİK ÖZELLİĞİ NEDİR?
 
Her şeyden bağımsız olarak otorite sadece belirli bir insanın gücü ile söz konusu olan bir durum değildir. Çünkü bazen bazı insanlar ne parası ne de statüsü ile öne çıkmaktadır. Bazı insanlarda otoriter kişilik özelliği söz konusudur yani her ne kadar parası olursa olsun, onun için hiçbir şey ifade etmez çünkü liderlik özelliği onun doğuştan gelmektedir.  
 
Baskıya hiçbir şekilde evet demez. Hatta bazı insanlara baskıyı kendisi koyar. İtaat etmeyi sevmez itaat ettirmeyi tercih eder. Başına buyruk bir özelliği vardır. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanar. Dünyanın merkezinde kendisi olduğunu düşünür. Bu durumda da diğer insanlar hep ikinci plandadır. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi düşüncelerine değer verir. Bu Max Weber'in dışında otoriter kişilik özelliği ile bağlantılıdır. Bu durum otorite değil, otoriter kişilik özelliği olarak adlandırılmaktadır.  

0 0
Stres: Psikolojide Stres Türleri

Stres: Psikolojide Stres Türleri

Stresi ve türlerini anlarsanız, durumla başa çıkmanız sizin için daha uygun hale gelir ve onu kolayca iyileştirebilirsiniz. Stres, insanların zorlu...

Üniversite Öğrencilerine Verilecek Üç Tavsiye

Üniversite Öğrencilerine Verilecek Üç Tavsiye

Üniversite, lise döneminden sonra çocukların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için var olmuş bir kurum olarak açıklanabilmektedir. İçinde birçok ...

İnsan Geçmişten Neden Kaçar?

İnsan Geçmişten Neden Kaçar?

Kişiler geçmişinde yaşadığı özellikle kötü anıları silmek istemektedir. Özgür olduğu düşünceleri o anda yapmadığını ya da düşüncelerinde başkaların...